SPECIALVERKTYG

Det är inte alltid ett standardverktyg som en vanlig pinnfräs eller borr är tillräckligt anpassad för dagens avancerade applikationer och detaljer. Ibland kan istället ett specialverktyg vara rätt för att reducera kostnaden och effektivisera produktionen.

Specialverktyget anpassas helt efter era behov och krav i produktion där målet är att minska antalet verktygsväxlingar och göra ett verktyg som skapar en effektivare produktion och lägre kostnader per enhet. Tack vare vår erfarenhet från verktygstillverkning och våra samarbetspartner kan vi säkerställa att vi väljer rätt hårdmetall och ytbeläggning efter den process och det material ni ska bearbeta.

Fördelen med stegverktyg och andra specialverktyg
- När standarden inte är tillräckligt för att tillfredsställa kundens behov.
- Specialverktyg är en idealisk lösning, eftersom verktygsväxlingar och snabbtransporter reduceras, vilket resulterar i lägre kostnader totalt per tillverkad enhet.

specialverktyg

Hög servicegrad

Leveranssäkerhet

Hög kvalitét