BORRAR FÖR METALLBEARBETNING

Tool Doc tillverkar också standardiserade borrar, både med och utan kylkanaler. Vi hjälper även kunden med att tillverka anpassade standarder för att tillgodose kundens specifika krav i produktion. Det gör vi genom att tillverka lite större serier än vi normalt sätt gör med special-verktyg. Detta för att få ner tillverkningskostnaden och i slutändan styckkostnaden på verktyget.

borrar

Hög servicegrad

Leveranssäkerhet

Hög kvalitét